Landbruksappen

Om Landbruksappen


Applikasjonen skal koordinere møter på i regionen. Organisasjonene skal ha oversikt over hvor og når andre organisasjoner har møter og hvilke temaer de skal ha, mens bøndene skal ha en oversikt over hvor og når de kan gå på møter.