Landbruksappen

Strand Unikorn


Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden.

Våre virksomhetsområder er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (korn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler samt spritproduksjon. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôrkjeden og har ca 110 ansatte. Vi har seks avdelinger på Østlandet og et datterselskap, Hundseth Mølle, i Nord-Trøndelag. Hovedkontoret ligger i Moelv.