Landbruksappen

Nortura


Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte.

Nortura er et samvirke eid og styrt av 18 800 kjøtt- og eggprodusenter over hele landet

Hovedlogo Nortura
Hovedlogo Nortura

Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt.