Landbruksappen

NLR Innlandet


NLR Innlandet er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder. Vi driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på forsøk.

                                                                   

Nlr Logo


NLR Innlandet ble stiftet 5. januar 2016 og er en sammenslutning av tidligere rådgvingsenhetene Hedmark Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Oppland, Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen, Norsk Lanbruksrådgiving Nord-Østerdal, Valdres Landurksrådgiving, Trysil Engerdal Forsøksring og Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen.

NLR Innlandet har bred kompetanse på plantekultur og vi dekker de viktigste kulturene i vårt område. I tillegg har vi kompetanse på økonomi, bygningsteknikk, hydroteknikk, klima og fôring av gris.

NLR innlandet eies av medlemmene og 

NLR Innlandet dekker et område tilsvarende fylkene Oppland og Hedmark pluss området Røros. Vi bemanner 9 kontorer fordelt i hele området.

våre ansatte

vår hjemmeside