Landbruksappen

Arrangører


Her er en oversikt over våre arrangører.

Felleskjøpet

Hedmark Bondelag

Hedmark Bondelag fremmer kjærlighet til norsk mat på vegne av over 5500 medlemmer.

Hedmarken landbrukskontor

Interkommunalt landbrukskontor for kommunene Hamar, Løten og Stange

Mjøsen Skog

NLR Innlandet

NLR Innlandet er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder. Vi driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på forsøk.

Norges Bonde- og småbrukarlag

Nortura

Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte.

Ringsaker landbrukskontor

Strand Unikorn

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden.

TINE SA

TYR