Landbruksappen

Pilot kurs i klimatiltak på gården DAG 1 Gjøvik / Toten


To dagers kurs Mål: Skape interesse og dialog, øke kompetanse om klima. Unngå benektelse og forsvar. Utarbeide en kort handlingsplan for gården

Dag 1.
•Gårdsbesøk hos bonde som har fått en til en klimaråd m kalkulator
•Gjødselhåndtering fra gulv til gras
•Grovforkvalitet. Muligheter og begrensninger
•Svinn i produksjonen?
•Klimakalkulatoren, klimagasser mm

Dag 2
•Refleksjon rundt klima og landbruk i media.
•Endret klima, fordeler eller ulemper
•Presisjonslandbruk – en mulighet?
•Karbonlagring?