Landbruksappen

Husk å søke produksjonstilskudd, frist 15.oktober.


Påminnelse om frist for å søke produksjonstilskudd!

For å komme til søknadsskjemaet: Søknadsskjema produksjonstilskudd

Spørsmål?

Hamar, Løten, Stange: 
Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no
Ane W. Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no

Ringsaker:
Hanne Æ. Velure - 969 42 075 - hosv@ringsaker.kommune.no
Gerd L. Solberg- 969 42 081 - gls@ringsaker.kommune.no
Andreas Karlsen - 958 45 140 - kaa@ringsaker.kommune.no