Landbruksappen

Husk å søke om miljøtilskudd (RMP) - frist 15.oktober


Påminnelse om frist for å søke miljøtilskudd 15.oktober!

Her finner du søknadsskjemaet: Søknadsskjema for miljøtilskudd, RMP

Spørsmål?

Hamar, Løten og Stange:
Mari Hulleberg - 400 36 230 - m.h@stange.kommune.no

Ringsaker:

Ole Fredrik Dæhli - 96942071 - ofd@ringsaker.kommune.no
Øyvind Håland - 96942072 - oyha@ringsaker.kommune.no
Andreas Karlsen - 958 45 140 - kaa@ringsaker.kommune.no